Home     Priebeh     Mikuláš-Club    Objednávky    Škôlky     Firmy     Básničky pre Mikuláša     Kontakt

Objednávací formulár

 

Oslovenie:

Titul:
Priezvisko: Meno:
E-mail: Telefón:
       

Poprosíme zadať časové rozmedzie dvoch hodín, kedy Vás môže Mikuláš v daný deň navštíviť. Presný čas návštevy Vám oznámime telefonicky alebo SMS jeden deň pred vystúpením. ( Za doplatok € 15.- Vám môžeme rezervovať presný čas vystúpenia v daný deň. V prípade záujmu dopíšte žiadosť o presný čas v políčku adresa).

   
Dátum:

čas:


Počet detí:    
čert: Newsletter:
anjelik: balíček veľký:
Číslo poukážky: zadajte počet balíčkov
    balíček malý:
    zadajte počet balíčkov
     
Adresa:    
(poprosíme o presnú adresu, aby Vás Mikuláš ľahko našiel)    
       
     
       

Je veľmi dôležité, aby ste boli deň pred vystúpením telefonicky zastihnuteľný.

Ceny: 05.12.-07.12 do 16.30h 40€
  05.12-07.12. od 16.30 45€
  ostatné termíny   30€
Doplatky: do 4 detí   0€
  5-6 detí   5€
  7-9 detí   10€
  od 10 detí   na žiadost
  čert   30€
  anjelik   30€
  Balíček malý (oriešky a sladkosti) 5 €
  Balíček veľký (oriešky a sladkosti) 8€
  Cestovne mimo Bratislavy na žiadost

Poprosíme Vás o kompletné zadanie údajov, aby Mikuláš presne vedel, kam má dojsť a čo si má so sebou doniesť.


Objednajte si Mikuláša do 31.10.2014 a dostanete zľavu € 5.—

a er